Wizualizacje 3D

1Wizualizacje architektoniczne, wizualizacje drogowe, spacer wirtualny.

Animacje 2d/3d

2Tworzymy animacje dwu- i trójwymiarowe, na potrzeby wizualizacji projektów.

Symulacje

3Zastosowanie aplikacji może być w celach badawczych, naukowych oraz projektowych.

Obiekty 3D

4Obiekty 3D wykonujemy na podstawie rysunków technicznych, zdjęć, szkiców.

Produkcja Video

5Wykonujemy pełny proces postprodukcji, danego filmu.

Produkcja Audio

6Dla danego materiału wykonujemy pełne udźwiękowienie, podkład muzyczny, nagranie lektora.